Asiakaspalvelu 020 7199 347 Avoinna ma-pe 8-16

Back to top

Kuulotekniikka - Kotimainen perheyritys, paremman kuulemisen asialla

Tietoa kuulosta ja kuulonalenemista

Asiantuntija auttaa

Kuulon heikkenemiseen voi olla useita syitä, jotka yleensä selviävät helpoiten tutkimuksissa. Kuulon huononeminen voi johtua korvan, kuulohermon tai keskushermoston vaurioista, rappeutumisesta tai sairauksista. Kuulon huononemisen aste ja syy voidaan määrittää tekemällä kuulontarkistus.

Kuulontutkimuksen suorittaa audionomi/kuulontutkija. Tutkimustuloksien perusteella laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Useimmiten kuulovikaa pystytään kuntouttamaan kuulokojeiden avulla. Mikäli korvassa on tautia, joka aiheuttaa kuulonaleneman, ongelmaa hoitaa korvalääkäri.

Ilmainen kuulontarkistus

Ilmainen kuulontarkistus selvittää 30-minuutissa onko kuulosi alentunut. Se on helppo ja vaivaton tapa selvittää onko kuulosi kunnossa. Ilmainen kuulontarkistus toimipisteissämme ei velvoita mihinkään.

  KYSY KUULOSTA JA
  LÄHETÄ MEILLE KUULOKÄYRÄSI

  Asiantuntijamme vastaa kuulon liittyviin kysymyksiin

  Yhteystiedot:

   

  Voit lähettää ja ladata tästä meille kuulokäyräsi/audiogrammisi pdf tai jpg muodossa.
  Lähetyksen jälkeen kuuloasiantuntijamme ovat yhteydessä sinuun kysymyksesi perusteella.

   

  Ikäkuulo

  Kuulo alkaa väistämättä vähitellen heikkenemään iän myötä. Varsinaisesta sairaudesta ei ikäkuulossa ole kysymys, mutta vaiva voi johtaa kiusallisiin tilanteisiin. Ikäkuulo tarkoittaa sisäkorvan ja kuulohermon rappeutumisesta johtuvaa kuulonalenemaa. Vaiva on hyvin yleinen, ja valtaosa yli 65-vuotiaista suomalaisesta kärsii siitä.

  Monet ikääntyneistä alkavat välttelemään tilaisuuksia, joissa heillä on vaikeuksia seurata puhetta. Ikäkuulossa ensimmäiseksi korvan kuulemista taajuuksista alkaa heikkenemään korkeiden äänien kuulokyky. Näitä korkeilla taajuuksilla esiintyy puheäänistä muun muassa konsonantit k, p, s, l, ja t.

  Näin sanojen erottaminen ja puheen ymmärtäminen voi olla haasteellista eri tilanteissa, kun puheesta ei saada kunnolla selvää. Kuulo heikkenee pikkuhiljaa, ja usein sitä ei itse huomaa. Huomaamattaan monet keksivät omia keinojaan pärjätä yhä huononevalla kuulolla. On helppoa säätää TV:n ääntä kovemmalle, puhua itse kovemmalla äänellä ja kuunnella puhelinta aina vain paremmalla korvalla.

  Ikäkuulo ja kuulonalenema

  Meluvamma

  Toinen yleinen syy kuulonalenemiseen on meluvamma. Meluvamma voi kehittyä vähitellen vuosien varrella tai sitten hyvinkin äkillisesti, riippuen melualtistuksen määrästä ja kestosta.

  Kuuloviat ovat koko väestön yleisempiä terveysongelmia. Joidenkin tutkimusten mukaan huonokuuloisia on aikuisväestöstä noin 15 prosenttia, joidenkin arvioiden mukaan jopa 18–20 prosenttia. Suomessa kuulovammaisia arvioidaan olevan noin 740 000. Heistä noin 290 000 tarvitsee kuulon kuntoutusta. Kuulokojeesta arvioidaan olevan apua 90 prosentille huonokuuloisista.

  Huonontuneeseen kuuloon ei tarvitse tyytyä, eikä sitä tarvitse hävetä. Nykyaikaiset kuulokojeet muistuttavat ulkomuodoltaan kuin mitä tahansa kommunikointilaitteita ja markkinoilta on saatavilla myös paljon erilaisia kuulon apuvälineitä, jotka auttavat havaitsemaan kodin tärkeät merkkiäänet. Kuulokojeet ja kuulon apuvälineet tutkitusti parantavat huonokuuloisten ihmisten elämänlaatua.

  Tinnitus

  Soivatko korvasi?

  Maailmamme tulee elävämmäksi äänien kautta. Nauru, unohtumattomat melodiat, aaltojen äänet mökkirannassa – kaikki nämä äänet rikastuttavat elämääsi. Toisinaan haluamme kuulla ja kuunnella vain hiljaisuutta. Joten mitä tapahtuu, kun itsepäinen korvissa soiva ääni tai humina ei anna meidän enää nauttia rauhasta ja hiljaisuudesta enää?

  Jos kuulet ärsyttävää ääntä, joka ei tunnu menevän pois voi se olla häiritsevää ja hermostuttavaa. Pidemmän päälle tuo ääni saattaa aiheuttaa hermostuneisuutta, nostaa stressikäyrää sekä aiheuttaa ahdistusta. Ääni kuuluu vain sinulle, joten on vaikea kuvailla sitä muille ihmisille ja varsinkin kertoa kuinka raskasta sen kuuleminen ja pakkokuunteleminen on. Kyseessä on tinnitus ja se on yleisempää, kuin normaalisti ajattelemme.

  Tinnitus voi aiheuttaa soivaa, surisevaa, humisevaa tai mitä vain samantyylistä ääntä, ja se ei ole lähtöisin mistään ulkopuolelta tulevasta äänilähteestä. Samaan aikaan, kun sinulle on saatettu kertoa, ettei parannusta vaivaan ole, on ehkä unohdettu kertoa, että vaivaa on kuitenkin mahdollista lievittää ja saada näin mielenrauhaa. Tinnituksen kanssa voi siis oppia elämään ja oppia tapoja kuinka sitä voi kontrolloida eikä antaa sen kontrolloida omaa elämääsi.

  Tinnituksen monet kasvot

  Tinnitus kuulostaa erilaiselta jokaisella siitä kärsivästä. Se voi olla korkea tai matala ääneltään, se voi tulla kovana tai hiljaisena taustalla ja osalla se esiintyy vain joskus, kun toiset kertovan tinnituksen olevan aina läsnä. Eri asiat myös saattavat laukaista tinnitusta kuten esim korvien tai leuan alueen ongelmat. Myös esimerkiksi Menieren tautiin liittyy usein tinnitus.

  Moni tinnituksesta kärsivä tuntee, että tinnitus vaikuttaa elämänlaatuun negatiivisesti. Yli 50% tinnituksesta kärsivällä on myös kuulonalenema. Joskus tinnitus häviää itsekseen mutta toisilla kyse on pysyvästä tilasta ja silloin tulisi pyrkiä etsimään tapoja elää sen kanssa. Koska jokainen tinnituksesta kärsivä kokee sen hyvinkin erilaisena, on tärkeää etsiä ammattiapua, joka voi auttaa juuri tätä henkilöä elämään tinnituksen kanssa.

  Tinnitus ei ole toivoton tila

  Tinnituksen kanssa elämiseen löytyy nykyään useita eri tapoja ja keinoja. Usein suositellaan perehtymään aiheeseen sitä kautta, että mistä tinnitus johtuu, kuinka se voi vaikuttaa meihin yleisesti, kuinka siitä tulisi kertoa muille ihmisille ja kuinka tinnitusta voidaan helpottaa esim. kuulokojeita käyttämällä.

  Miten me kuulemme

  Korva on jaettu kolmeen osaan viereisen kuvan mukaisesti.

  Ulkokorva kerää ääniä ääniaaltoina ja johtaa korvakäytävän kautta ne tärykalvolle. Ääniaaltojen saavuttaessa tärykalvon, tärykalvo ja kolme kuuloluuta vahvistavat ääniaaltojen värähtelyä ja ääniaallot johtuvat sisäkorvaan.

  Kuuloluita on kolme: vasara, alasin ja jalustin. Kolmas näistä luista eli jalustin on yhdistetty cochleaan. Sisäkorvassa oleva cochlea (simpukka), joka on täynnä nestettä, värähtelee äänialloista ja cochleassa olevat lukemattomat aistinsolut muuntavat värähtelyn sähköimpulsseiksi ja välittää ne aivoihin kuulohermon kautta.

  Eri tyyppiset kuuloviat

  Korvan, kuulohermon ja keskushermoston vauriot ja sairaudet voivat aiheuttaa kuulovian. Kuuloviat ovat jaettavissa kolmeen kuulovikatyyppiin:

  • Konduktiivinen eli johtumis- tai välikorvavika
  • Sensorineuraalinen eli sisäkorvavika
  • Sekatyyppinen vika

  Konduktiivinen eli johtumis- tai välikorvavika

  Konduktiivinen kuulovika johtuu yleensä välikorvan ongelmista jolloin äänet ei välity normaalisti sisäkorvaan.

  Yleisimpiä välikorvavian syitä ovat:

  • Epämuodostunut korvakäytävä
  • Rajoittunut tärykalvon ja kuuloluiden toiminta
  • Vaha
  • Puhjennut tärykalvo
  • Nestettä välikorvassa

  Konduktiivinen kuulovika ilmenee yleensä kaikkien äänien kuulemisen heikkenemisenä.

  Sensorineuraalinen eli sisäkorvavika

  Sisäkorvan simpukan lukemattomat aistinsolut rekisteröivät ja välittävät aivoihimme sen mitä me kuulemme. Jos niiden toiminnassa on osittainkin vikaa, tiedonkulku aivoihin on epätäydellistä.

  Sensorineuraalinen kuulovika ilmenee yleensä kaikkien äänien kuulemisen heikkenemisenä sekä puheen erottamiskyvyn heikkenemisenä.

  Sekatyyppinen vika

  Sekatyyppinen vika on yhdistelmä konduktiivisesta ja sensoneuraalisesta viasta.

  Sekatyyppinen kuulovika voi ilmetä, kun sisäkorva on ikääntymisen myötä rappeutunut ja asiakkaan välikorva on tulehtunut tai vahvasta tukossa.

  Binauraalinen kuulo

  Ihmisellä on kaksi korvaa syystä. Niiden symmetrinen asettelu ja yhteistyö mahdollistavat toimivan havaintokyvyn ja kommunikaation. Jos toisen tai molempien korvien toimivuus heikkenee, kuulemisesta ja kommunikaatiosta tulee merkittävästi vaikeampaa. Monissa tapauksissa kuulokojeet voivat pitää haitalliset kuulonaleneman vaikutukset poissa. Yli 80 % huonokuuloisista kärsii kuulonalenemasta molemmissa korvissa. Heille paras kuntoutuksen muoto on kuulokojeet molemmin puolin.

  Binauraalinen äänen havaitseminen mahdollistaa aivojen vastaanottaa tarvittava tieto, jotta ne voivat muun muassa suodattaa tarpeettoman hälinän pois, keskittyä tiettyyn puhujaan puheenhälinän keskellä ja paikallistaa äänilähteen suunta. Binauraalisen kuulon hyödyt ja edut käyvät selviksi seuraavien faktojen perusteella.

  1. Binauraalinen äänen vahvistuminen

  Isoin hyöty binauraalisuudesta on luultavasti äänen vahvistuminen, jonka ansiosta äänen tullessa molempiin korviin yhtä aikaa, ääni kuullaan voimakkaampana. Tämän vuoksi kuullaan myös ne äänet, joita yksi korva yksinään ei kuulisi. Esimerkiksi äänet, jotka kuullaan vaivalloisesti yhdellä korvalla lähietäisyydeltä voidaan kuulla hyvin kahdella korvalla pidemmänkin matkan päästä.

  2. Binauraalinen taustahälinän erottelu

  Tilanteissa, joissa on taustahälinää ja/tai sekoittavaa melua, kuuleminen helpottuu niin sanotun peitetasoerotuksen ansiosta. Aivot käyttävät molemmista korvista saatavaa tietoa äänen ajasta ja voimakkuudesta suodattamaan halutut äänisignaalit ei-toivotuista.

  3. Äänilähteen paikallistaminen

  Äänilähteen paikallistamisella on iso merkitys arkielämässä. Sen avulla kuuleva ihminen pystyy keskittymään keskustelukumppaniin meluisassa ympäristössä, seurata keskustelua useiden ihmisten välillä tai tunnistaa ajoissa mahdollisia hälytysääniä. Tämä kyky on erityisen tärkeä liikenteessä. Esimerkiksi henkilö, joka ei osaa arvioida, mistä suunnasta tööttäävä auto on tulossa, ei osaa myöskään välttämättä väistää vaaraa ajoissa.

  4.Pään varjostus ilmiö

  Ääni muuttuu sitä heikommaksi mitä kauempaa se tulee. Korkeat äänet vaimenevat matalia enemmän niiden lyhyiden ääniaaltojen vuoksi. Jos ääni saavuttaa ensin vasemman korvan, sen kulkeutumista oikeaan estää väliin jäävä ääntä varjostava pää. Täten oikea korva aistii äänen hiljaisempana kuin vasen. Jos tämä ilmiö kärsii, sillä on negatiivinen vaikutus kuulokykyyn.

  Bilateraalisen kuulonkuntoutuksen hyödyt

  Noin 80 % kaikista potilasta ovat sopivat bilateraaliseen kuulonkuntoutukseen. Jos vain toinen korva on varustettu kuulokojeella, hyöty siitä on rajallinen ja kuuleminen edelleen usein epätyydyttävää. Tämän vuoksi kuulokoje saattaa jäädä kokonaan käyttämättä tai turhan vähälle käytölle ja huonokuuloinen eristyy entisestään. Bilateraalinen kuulonkuntoutus sen sijaan tarjoaa kuuntelumukavuutta, jonka takia kojeita käytetään enemmän ja tyytyväisyys kasvaa.

  Parempi äänenlaatu

  Kaksi kuulokojetta laajentaa kuulemisen kenttää 180 asteesta 360 asteeseen, jolloin saadaan tasapainoinen signaalin tunnistus (stereovaikutus). Lisäksi yksittäisiä kuulokojeita bilateraalisesti ei tarvitse vahvistaa niin paljoa miellyttävän kuuntelutason saavuttamiseksi. Tämän ansiosta paristonkulutus pienenee, mutta myös äänenlaatu paranee ilman kovien äänien aiheuttamaa vinkumista ja säröä.

  Bilateraalinen kuulo

  Kuulokyvyn palauttaminen

  Aistielimen toimivuus on riippuvainen siitä miten säännöllisesti sitä ärsytetään. Jos korvat eivät saa tarpeeksi ääniärsykkeitä – eritoten elämän ensimmäisiä vuosina – kuuloelimet eivät kehity normaalisti. Tällä taas on negatiivinen vaikutus kielellisiin ja kognitiivisiin kykyihin. Lapset, joilla on binauraalinen kuulonalenema, kuntoutetaan tämän vuoksi aina bilateraalisesti. Mutta myös aikuisen kuulokyky saattaa heiketä mikäli kuuloalenemaa ei paikata riittävän hyvin johtuen yksipuoleisesta kuulonkuntoutuksesta.

  Bilateraalinen tinnituksen helpotus

  Tinnituspotilaat, joilla on myös kuulonalenemaa voivat hyötyä bilateraalisesta kuulonkuntoutuksesta, sillä kuulokojeet auttavat viemään huomiota pois negatiivisista tinnitusäänistä palauttamalla normaaleja ja miellyttäviä ääniä kuultavaksi.

  Helpotusta väsymykseen

  Binauraalinen kuuleminen on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa on runsaasti kovaa häiriöääntä. Käyttäjä voi keskittyä paremmin puheääneen kahdella kuulokojeella. Täten kuulemisesta tulee vähemmän uuvuttavaa ja keskusteluihin osallistuminen on helpompaa ja vähemmän väsyttävää kuin yhdellä kojeella.

  Kenelle bilateraalinen kuulonkuntoutus kuuluu?

  Tämän hetkisten tutkimusten perusteella, jokainen binauraalisesta kuulonalenemasta kärsivä henkilö hyötyisi bilateraalisesta kuulonkuntoutuksesta. Vain niin äänimaailma voidaan prosessoida luonnollisesti. Kun huomaat kuulosi heikentyneen, ota yhteyttä ja varaa aika kuulontutkimukseen.

  Kuulontarkistus

  Onko sinun vaikea saada puhelimessa selvää toisen puheesta? Etkö erota kunnolla mistä suunnasta äänet tulevat? Valittavatko läheisesi, että televisiosi on kovalla? Entä luetko ihmisten puhetta huulilta, jotta asia selviäisi varmasti?

  Mikäli vastasit kyllä johonkin kysymykseen, voi kuulosi vaatia tarkistusta. Eriasteiset kuulonalenemat ovat hyvin yleisiä kaikissa ikäryhmissä. Vaikka kuulonalenama on parantumaton, voit hidastaa sen etenemistä uusilla kuulokojeilla. Tyylikkäät kuulokojeet ovat lähes huomaamattomia ja parantavat oleellisesti elämänlaatua paremman kuulon kautta.

  Mikäli epäilet kuulosi heikentyneen, ota yhteyttä ja varaa aika kuulontarkistukseemme. Käynti on maksuton. Kuulontarkistus kestää noin puoli tuntia ja mikäli tarkistuksessa ilmenee kuulonalenema, voit halutessasi keskustella sopivien kuulokojeiden kokeilumahdollisuudesta vaikka heti. Kuulokojeita on saatavilla useita eri malleja, joista jokainen löytää varmasti mieluisensa. Kuulokojeet tuovat turvaa ja varmuutta elämään, eikä sinun tarvitse tyytyä huonokuuloisuuteen. Elämä on täynnä ääniä, jotka kannattaa kuulla.

  You don't have permission to register