Asiakaspalvelu 020 7199 347 Avoinna ma-pe 8-16

Back to top

Tietosuojaseloste

Kuulotekniikka Hakala Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Kuulotekniikka Hakala Oy (y-tunnus 2235208-2)
Ilmalantori 1
00240 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Juha Hakala
Kuulotekniikka Oy
Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Puh. 020 7290 500 Email: [email protected]

Rekisterin nimi

Kuulotekniikan asiakasrekisteri, joka perustuu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Kuulotekniikan palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen. Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käyttää myös Kuulotekniikan yritystietorekisterin päivittämiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, ikä, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammatti
  • käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi
  • työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus
  • asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä
  • tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
  • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
  • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Rekisterin tietoja voidaan käyttää anonyymina (henkilöä ei voida yksilöidä) asiakkaiden verkkomainonnan kohdentamiseen evästeillä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

Tietojen luovutus

Kuulotekniikka ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Kielto- ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Kuulotekniikka Oy:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 020 7290 500 (puhelun hinta pvm/mpm); kirjeitse osoitteeseen Kuulotekniikka Oy, Ilmalantori 1, 00240 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Kuulotekniikka Oy / Tietosuoja
Ilmalantori 1
00240 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Rekisteriseloste päivitetty 27.7.2019

You don't have permission to register